podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Czechy - wiza, ambasady, przepisy

Praga     
czechy
Czechy - podróże do CzechCzechy - mapa krajuCzechy - spis artykułów i galeriiCzechy - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeCzechy - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaCzechy - szczepienia, zdrowie, poradyCzechy - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROCzechy - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOCzechy - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt. Przy pobycie dłuższym (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostki policji ds. cudzoziemców i pogranicza.

PRZEPISY CELNE. Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.
Informacje dla kierowców
W Republice Czeskiej uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. Najistotniejsze informacje o zasadach ruchu drogowego:

• obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania;

• obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu;

• całkowity zakaz używania antyradarów;

• w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu;

• obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów;

• obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu lub spowodowania szkody przekraczającej wartość 50 tys. CZK (ok. 7 tys. PLN)

• zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów;

• obowiązek ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym – 50 km/godz., na terenie nie zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych na terenie zabudowanym – 80 km/godz., na terenie nie zabudowanym – 130 km/godz. (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej);

• zakaz używania telefonów komórkowych w czasie jazdy;

• osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwu­punktowych pasach bezpieczeństwa. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy.


Policja drogowa może nałożyć mandat za brak naklejki PL; naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.
Policjant może zatrzymać prawo jazdy w określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu
w wypadku drogowym z winy kierowcy, ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odmowa poddania się badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a także badaniom na zawartość alkoholu we krwi – o ile wcześniejsze badania dały wynik pozytywny, prowadzenie pojazdu samochodowego bez wymaganych uprawnień). Zatrzymane prawo jazdy odsyłane jest do organu, który dokument wydał, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem minimum 5000 CZK), np. w razie odmowy przyjęcia mandatu, policjant może żądać od kierowcy kaucji w wysokości od 5000 do 50 000 CZK na poczet nałożonego mandatu.
W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Niestawienie się na rozprawę powoduje utratę kaucji.

Winiety. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne – wymaga wykupienia winiety. Winiety można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych.

Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu bez winiety zagrożone jest mandatem.

Uwaga: Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej. Uprawnienia do mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń.
Przepisy celne
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo
Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów.
Przydatne informacje
• Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach.

• Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Pradze
ul. Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
tel.: (00-420) 257 099 500,
fax: (00-420) 257 530 399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz
www.ambpol.cz

Wydział Konsularny
ul. Vužlabine 14, 100 00 Praha 10
tel.: (00-420) 224 228 722 do 4
fax: (00-420) 224 227 320
e-mail: konspol@mbox.vol.cz
www.prague.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava
tel.: (00-420) 596 118 074
fax: (00-420) 596 118 073
e-mail: konsulatrp.ostrava@iol.cz
www.konsulatrp.eu

Konsulat Honorowy RP w Brnie
Konsul honorowy Petr Mrkyvka (języki: czeski, angielski)
ul. Kolište 13, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel./fax: (00-420) 545 534 268
e-mail: konsulatbrno@wp.pl
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel. (0-22) 525 18 50, fax (0-22) 525 18 98
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/warsaw

Biuro Attaché Obrony
tel. (0-22) 625 63 70, 621 17 60
fax (0-22) 625 63 70

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
tel. (0-22) 525 18 58, fax (0-22) 525 18 77
e-mail: commerce_warsaw@mzv.cz

Wydział Konsularny
al. Róż 12, 00-556 Warszawa
tel. (0-22) 525 18 78 fax (0-22) 621 72 34